• Оборудване за ултразвукова дисперсия на пигменти

    Оборудване за ултразвукова дисперсия на пигменти

    Пигментите се диспергират в бои, покрития и мастила, за да осигурят цвят.Но повечето от металните съединения в пигментите, като: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 са неразтворими вещества.Това изисква ефективно средство за диспергиране, за да ги диспергира в съответната среда.Технологията за ултразвукова дисперсия в момента е най-добрият метод за дисперсия.Ултразвуковата кавитация създава безброй зони с високо и ниско налягане в течността.Тези зони с високо и ниско налягане непрекъснато влияят върху твърдите пар...