• Ултразвуков дисперсионен миксер

    Ултразвуков дисперсионен миксер

    Смесените приложения включват главно дисперсия, хомогенизиране, емулгиране и др. Ултразвукът може ефективно да смесва различни материали с висока скорост и мощна кавитация.Ултразвуковите миксери, използвани за приложения за смесване, се характеризират главно с включването на твърди вещества за приготвяне на равномерна дисперсия, деполимеризацията на частиците за намаляване на размера и т.н. -BL20L Честота 20Khz 20Khz 20Khz Мощност...
  • 3000W ултразвуково дисперсионно оборудване

    3000W ултразвуково дисперсионно оборудване

    Тази система е за обработка на течности с малък вискозитет в малък мащаб, като CBD масло, сажди, въглеродни нанотръби, графен, покрития, нови енергийни материали, алуминиев оксид, обработка на наноемулсии.